Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidan

Medlemmar


Organisation


Svamp


Odling


ÖvrigtTryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Champinjonkompost, vetehalm, hästgödsel, gips och vatten blandas och förkomposteras först i stack och som på bilden i sträng. Älder metod som gjordes utomus.


Fortsättning

Nu kan komposten levereras ut till odlarna som bulkvara eller packad i lådor eller block.

Komposten täckas den med ett 5 cm tjockt lager av speciell kalblandad täcktorv som är uppvattnad och senare vattnas före varje skördeomgång för att vara odlingens vatten reservoar. Utan täckjord kan inga svampkroppar bildas. Nu skall mycelet växa igenom täcktorven vid ca 23°C. Värmen får sedan under en till två dagar gå upp i komposten och kyls sedan snabbt ner till 18-20°C så att anlagen för sporkropparna (svamparna) bildas, vilket motsvarar att det blir höst. Före nedkylningen skall fuktigheten och koldioxidhalten i luften vara hög och ytterst lite friskluft tas in i odlingen. I samband med nedkylningen börjar man ta in mer friskluft. Totalt tar detta ca 2 veckor och under period tillförs 20-30 liter vatten per m2 odlingsyta. Fas 4 kompost färdig. Denna del kan göras hos komposttillverkaren om komposten levereras i odlingslådor.

Skörden av champinjoner kommer i vågor med ca 1 vecka mellan, normalt tas 3 skördar under 4 veckor. De små svampanlagen växer snabbt upp till härliga champinjoner. Svampen fördubblar sin vikt varje dygn. Plockningen sker under 2-4 dagar under varje skördevåg. Vid plockning skärs roten bort med kniv och svampen placeras direkt i försälningsembalaget. Vattning och plockning sker helt manuellt för att kunna uppnå hög kvalitet på svampen. För att alltid ha jämn tillgång av färsk svamp har varje odlare flera odlingsrum och ett bra kylrum, +2-4°C, för nedkylning och lagring av färsk svamp.

Total tid från råvarublandning till 3:e skörd är 10-12 veckor.
Komposttillverkningen är en känslig biologisk process och sker i dag bara på ett fåtal stora anläggningar i Europa..
Champinjonodling

<-Tillbaka Nästa->
© SSF 2001