Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidanOdling
Tryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Svamp och Miljö

Återvinning
Miljömässigt är champinjonodling en av de mest perfekta återvinningsmetoderna
som finns.

1 Vetehalmen från fälten är ett avfall efter tröskningen.

2 I häststallet används halmen som strö till hästarna. För stallägaren blir det ett
miljöproblem med hästgödseln.

3 Champinjonodlaren är den enda som med fördel kan använda hästgödseln för att
tillverka en lämplig kompost till sin champinjonodling.

4 Efter avslutad champinjonodlingen har svampmyceliet omvandlat hästgödseln
och halmen till ett mycket näringsrikt jordförbättringsmedel för gröna växter.
Tack vare svampmyceliets nedbrytande inverkan kan de gröna växterna tillgodogöra sig
halmen och hästgödselns näringsämnen.

5 Man kan använda detta jordförbättringsmedel för ny odling av t.ex. vete.


Champinjonmyceliet har alltså omvandlat ett ur miljösynpunkt besvärligt avfall till
en miljövänligt odlingssubstart för ny odling av gröna växter. Därtill har man på
vägen fått ett proteinrikt födoämne nämligen champinjoner.

Det är tack vare svamparna i naturen som allt biologiskt material kan brytas ner
och återgå till mineraler, koldioxid och vatten. Fanns inte svampar, mikrosvampar
och dess mycel, skulle alla löv, barr, gräs och grenar ligga kvar i stora högar på
marken. Det är ofta svampmycel som gör grovjobbet åt bakterier, insekter och
maskar som ofta lever på att äta svampmycel.<-Tillbaka Nästa->
© SSF 2001