Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidanOdling
Tryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Använd kompost som jordförbättring
Det väl komposterade materialet från en avslutad champinjonodling kan användas
på många ställen i trädgården. Daggmaskarna älskar det, medan ogräset lätt
"kvävs" om komposten används som marktäckning bland buskar och perenner.
Innehållet är rikt på Fosfor(P) och Kalium(K) och alla viktiga mikronäringsämnen för
att ge en balanserad gödsling. Däremot är kväve(N)-innehållet lågt varför man får
komplettera med det i grönsakslandet. Med komposten får man en lucker och fin
jord som får bra vattenhållning.

Svampar för sanering av farligt avfall
Inom många områden har man lyckats sanera mark, olja, miljögifter m.m. genom
att odla speciella sorters mikrosvampar som med sina unika egenskaper klarar av
att bryta ner dessa kemikalier till sina minsta naturliga beståndsdelar då de är helt
ofarliga.
Även kompostrester från champinjonodling och substratrester från ostronskivling
har provats vid sanering.

Blivande kompost


<-Tillbaka
© SSF 2001