Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidan

Medlemmar


Organisation


Svamp


Odling


ÖvrigtTryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Värt att veta om svamp


Vad är en svamp?
Svamp består av mycelet, de fina rottrådar som kallas hyfer, och kan leva i många
år om förutsättningarna är goda avseende näring och fukt. När mycelet samlat på
sig näring kan fruktkroppar växa ut, det vi normalt benämner svamp. De växer
mycket fort och bildar miljontals sporer som när fruktkroppen mognat sprids ut för
att sprida svampmycelet till nya områden. Sporer är mycket små och sprids långt
med luft, vatten eller djur. Sporer kan normalt överleva torka och kyla men dör vid
upphettning. Svampar är mer lika människor än gröna växter. Gröna växter kan
med hjälp av solljus, koldioxid, vatten och näringsämnen samla energi och bygga
upp en planta bestående av socker, stärkelse, cellulosa och proteiner, samtidigt
som växten avger syrgas. Svamparnas mycelium förbrukar energin som växter
lagrat upp. Svampen förbrukar syre för nedbrytning av växt- eller djurrester och
det som blir kvar är bara koldioxid, vatten och näringsämnen samtidigt som
svampen själv växer. Jakten på den livsviktiga energi som finns lagrad i växter
håller bakterier, djur och människor också på med i någon form, ofta i samverkan
med svamp.

Samverkan där både växt och svamp gynnas
Många svampar kan leva i symbios med levande växter, där svampens goda
förmåga att ta upp vatten och näringsämnen utnyttjas av växten, samtidigt som
svampen får tillgång till kolhydrater. Näringsutbytet sker nere vid rötterna där
svampen bildar mykorrhiza runt växtens finaste rotspetsar. Några kända
mykorrhiza-bildande svampar är Karl Johan, Kantarell, Smörsopp och Blodriska.


<-Tillbaka Nästa->
© SSF 2001