Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidan

Medlemmar


Organisation


Svamp


Odling


ÖvrigtTryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Bröd, öl och vin
All jäsning, oavsett om det gäller bröd, öl eller vin beror på att en jästkultur
(mikrosvamp) växer i blandningen och vid sin nedbrytning av kolhydrater (socker
eller stärkelse) bildar värme och koldioxid. Alla blir glada av rätt sorts svamp i
maten. Andra mikrosvampar, ofta kallade mögelsvampar, kan å andra sidan snabbt
förstöra den goda maten. Vissa av dessa svampar kan bilda gifter.

Medicinsk användning
Här i västvärlden har vi penicillinet att tacka för att vi på ett effektivt sätt kan
bekämpa sjukdomar. Penicillin är en speciell mikrosvamp som odlas. I många andra
kulturer, främst i Asien, odlas de flesta sorters svamp för medicinskt syfte.

Svampar för sanering av farligt avfall
Inom många områden har man lyckats sanera mark, olja, miljögifter m.m. genom
att odla speciella sorters mikrosvampar som med sina unika egenskaper klarar av
att bryta ner dessa kemikalier till sina minsta naturliga beståndsdelar då de är helt
ofarliga. Även kompostrester från champinjonodling och substratrester från
ostronskivling har provats vid sanering.

Visste du att världens största och äldsta levande organism är en svamp!


<-Tillbaka
© SSF 2001