Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidan

Medlemmar


Organisation


Svamp


Odling


ÖvrigtTryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Svensk Svampodling

Av Lars Stridsberg och Anders Tullander


Med svamp menar många champinjoner. Detta baseras på att den odlats längst
och är vår vanligaste handelssvamp i Sverige och Europa. Endast för folk som själv
plockade vild svamp fanns ett bredare utbud. Under 1990-talet blev odling av flera
sorters svamp mera vanlig. Champinjonerna har numera ofta sällskap i butikerna av
ostronskivling och shiitake.

Svensk svampodling

På 30-talet var odlade champinjoner något mycket exklusivt. Ofta kunde svampen
packas i trälådor med träull runt omkring som det görs än i dag för vissa typer av
exklusiva varor. Med ökad odling och ökad tillgång sjönk priset. Detta kunde dock
odlarna möta med effektivare odlingsmetoder. Odlingen av champinjoner kom till
Sverige från Frankrike på 1930-talet. Först odlades den utomhus på friland. För
att kunna odla champinjoner under hela året flyttades odlingen inomhus där
komposten lades i strängar på golvet. Senare utvecklades tekniken och komposten
fylldes i trälådor. Under efterkrigstiden var det små sillådor som travades på
varandra. Dessa var mycket arbetsamma både att fylla med kompost och att
plocka svamp ur. På 60-talet började de två stora odlingarna odla i stora trälådor
som kunde hanteras maskinellt och man fick på så sätt bättre arbetsvillkor.
Fammarps Champinjonodling i Halmstad var då en av Europas modernaste odlingar.
Antal odlingar på 70-talet var 10 och total svampskörd ca 3000 ton per år, varav
2000 ton konserverades. Varje odlare gjorde egen kompost.

1975 importerades mycket billiga polska champinjoner, det var den betalning
Sverige kunde få för industrins export av maskinutrustningar till Polen. Efter detta
år fanns endast en odling kvar, Fammarps, och ca 400 arbetstillfällen försvann.

I slutet på 80-talet startar många små odlingar igen med egen kompost-
tillverkning och odling i plastsäckar som ställs på hyllor i odlingsrummen. I början
av 90-talet fanns nästan 100 odlare, många av dom köpte kompost från någon
större komposttillverkare. Odlingsäckarna byttes ut mot inplastade kompostblock
och några började sen med odling i lådor eller hyllor av aluminium.

I dag finns ca 20 odlare kvar men all kompost importeras. Odlingen sker i stora stållådor. Den svenka odlingen är helt inriktad på färskvarumarknaden. Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel eller tillsatser vilket gör den till ett gott alternativ till den importerade svampen. 1400 ton färska svenska champinjoner säljs årligen vilket är ca 15% av den totala marknaden.Har du lust kan du titta på en power point presentation om svensk svampodlingshistoria.
Svensk svampodlingshistoria 1930-2014 som Power Point

<-Tillbaka Nästa->
© SSF 2001