Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidan

Medlemmar


Organisation


Svamp


Odling


ÖvrigtTryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Ljus framtid för svensk matsvamp

Odlare av matsvamp i Sverige har haft sina motgångar. Men nu ser det mer positivt ut. Alltfler företag satsar på att odla svamp och inte bara champinjoner. Dessutom finns entrepenörer som satsar på kvalitet och utveckling när det gäller den vilda svampen.

Från tidningen Viola nr 11 2014 av Anna Richardsson

Läs hela artikeln från SLU Alnarps workshop om matsvamp 23/11 2014 i pdf-format

Marknad för svamp i Sverige

Konsumtionen av färsk och konserverad svamp i Sverige har ökat under de senaste åren, delvis beroende på sjunkande priser. Intresset för vild svamp har också ökat. I dagens matlagning används mer färsk svamp på samma sätt som man anväder färska kryddor för smakens skull. Konsumtionen av konserverad svamp minskar.

Svamp är ett livssmedel i tiden med lågt energi- och fettinnehåll men med högvärdiga proteiner, mineraler och spårämnen. Svampens innehåll av antioxidanter är något som på senare tid poängteras. Svamp är gott och kan användas på många sätt i matlagningen.

Champinjoner (Agaricus bisporus)
Konsumtion per person och år är ca 2 kg varav ca 1,0 kg är färska champinjoner.
Total konsumtion ca 9.000 ton färska och 8.000 ton konserverade champinjoner.
Sveriges ca 20 odling står för ca 1.200 ton färska champinjoner.
Importen av ca 8.000 ton färska champinjoner var tidigare från Holland men nu är det mest från Polen och Baltikum. Fryst skivad svamp kommer från bl.a. Danmark.
Import av konserverad svamp från Asien till EU är kvoterad detta innebär att vi i dag har mindre import från Taiwan och mer från Frankrike, Irland, Spanien och Holland.

 

Ostronskivling / Ostronmussling (Pleurotus ostreatus)
Ostronskivling och Ostronmussling har odlats i ca 35 år i Sverige. Konsumtionen är ca 0,02 kg per person och år, totalt 200 ton varav ca100 ton är svenskodlad. Det finns 1 stor odlare i Sverige och några små.

 

Shiitake, Ekskivling (Lentinula edodes)
Shiitake eller på svenska igentligen Ekskivling har odlats i mycket liten skala i Sverige. Konsumtion per person och år är ca 0,005 kg totalt 50 ton.


<-Tillbaka Nya matsvampar, Nästa->
© SSF 2001