Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidan

Medlemmar


Organisation


Svamp


Odling


ÖvrigtTryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Odling av Shiitake

Shiitakesvampen är svårodlad och kräver mycket goda hygieniska förhållanden och stor noggrannhet i varje steg i produktionen. Lövträspån i rätt blandning och fuktighet måste steriliseras innan det kan ympas med shiitake mycel. Spånet packas i specialplastpåsar om 1-4 kg och autoklaveras. Efter inympning av mycel skall detta växa in i spånet och mogna under 3-5 månader. Här måste rätt balans av syre, fukt, temperatur och ljus råda inne i påsen. Odlar man på stock kan mognaden ta ½-2 år.

När substratet är väl genomväxt och har mognat, syns en brun yta som börjar spricka upp som popcorn, då är det dags att flytta in det i odlingsrummet och ta bort plastpåsen. Här förändras också klimatet så att mycelet vill börja bilda fruktkroppar som efter 7-12 dagar mognat och blivit läckra svampar. Svampen skärs loss från substratet och skörden varar 1-3 dagar. Normalt tas bara en skörd.

Shiitake moget substrat i plastpåse. Detalj av mycelet på ytan. Färdig svamp

Shiitake odling, stockar klara för skörd.


<-Tillbaka
© SSF 2001